Din utbildning i fokus

På Learnways sätter vi alltid användaren i första rummet och det har vi tagit med oss även till Ghost. Ghost är framtaget med största möjliga fokus på slutanvändaren och hens lärupplevelse. För att störa användaren så lite som möjligt har vi byggt Ghost avskalat och stilrent, vi har bara tagit med de nödvändigaste funktionerna och vi har byggt det med intuitiv logik. Kort sagt är din utbildning i fokus, inte systemet.


Användare


Användarens meny består endast av två funktioner: Kurser och Profil.


Användaren ser sina tillgängliga kurser och status. Användaren kan härifrån starta, utvärdera samt skriva ut diplom på sina kurser.


Användaren ser sin profil och kan uppdatera information om namn, organisation, titel, lösenord med mera.


Administratör


Administratörens meny består av fyra funktioner: Användare, Statistik, Kurser och Profil.


Administratören ser samtliga kurser samt sin egen status (om hen gått kurser). Administratören kan också aktivera, avaktivera, ta bort och ladda upp nya kurser.


Administratören ser sin profil och kan uppdatera information om namn, organisation, titel, lösenord med mera.


Administratören hanterar här användare och eventuella organisationsstrukturer.


Administratören ser resultat och statistik över aktuella utbildningar genom val av kurs, organisation och datum. Administratören kan också aktivera bevakning på information till sin mail, samt skicka påminnelser till användare, se sammanfattade utvärderingar av kurser och exportera statistik till Excel-fil.